Samtida konst

Samtida konst eller contemporary har stigit kraftigt i värde. Det handlar tex om popkonst och avatgarde konst. Samtidskonst kan också vara synonym med postmodern konst eller konst som befinner sig utanför eller motsätter sig modernismens grunder.

Exempel på svenska konstnärer som varit eftertraktade på auktioner:

  • Olle Baertling (1911-1981) – slagkraftigt formspråk
  • Esaias Thorén fick rekordpris med 1 840 000 kronor för målningen Dansörer som såldes på auktionen Nordic Fine Art
  • Ragnar Sandberg vars mästerverk ”Lilla Bommen” slutade på 4 040 000 kr på Moderna
  • Ola Billgren vars målning ”Tarragona” såldes för 4 330 000 kronor
  • Lennart Jirlow
  • Sven Erixsson