Sälja konst

Skatteverket kontrollerar vinster från auktionsförsäljningar

Tänk på att när du säljer konst med vinst ska vinsten beskattas.Skatteverket begär in uppgifter från auktionsverk och du kan räkna ut vinsten på Skatteverkets blankett K9 Försäljning Övrigt och du kan dra av den faktiska anskaffningsutgiften eller 25% av försäljningspriset efter avdrag för provision. Blanketten används för sista gången vid deklarationen 2012 och utgår därefter. Från och med deklarationen 2013 hänvisas till hjälpblanketterna SKV 2191 (Skuld i utländsk valuta, Vinst och förlust) och SKV 2192 (Övriga personliga tillgångar, Vinst och förlust).   Läs mer

Det finns dessutom ett grundavdrag på 50 000 kr per år när du säljer personliga tillgångar. Efter detta avdrag beskattas beloppet i inkomstlaget kapital. Om det är en förlust blir den inte avdragsgill.