Konstförsäkringar

Det finns försäkringsbolag som är specialiserade på värdefulla hem och konst. Det kan tex var privata samlingar,museum, offentlig konst, företagsägda samlingar, och erkända konstnärer. En del av auktionshusen kommer hem för att värdera konstföremålen.

Exempelvis: Brookfield Underwriting