Allmogekonst

Allmogekonst (av fornsvenskans all mogen, allt folket) är en benämning på konst från landsorten.